Priser

Röstprodukter prissätts individuellt främst med utgångspunkt från dess spridning snarare än inspelningstid.

För företagsfilmer, dokumentärfilm, dubbning och funktionsröster vänligen kontakta VOX SARAH för prisuppgift upprättad utifrån med gällande omständigheter.

Alla priser nedan är exklusive moms och får anses vara högst generella riktmärken.
Variationer förekommer beroende på sändningsomständigheter och uppdragsmängd från kund.
Pris förhandlas alltid individuellt vid varje enstaka tillfälle.

Radioreklam lokalt Stockholm 1500 kronor per spot
Radioreklam lokalt Malmö, Göteborg 1200 kronor per spot
Radioreklam lokalt övriga landet 1000 kronor per spot
Radioreklam riks 2500 kronor per spot

TV-reklam lokalt 3000 kronor per spot
TV-reklam riks 5000-8000 kronor per spot beroende på antal kanaler

Rättigheter att använda köpt produkt gäller enligt den tid som köparen vid köpet uppger. Förlängda sändningsperioder skall alltid diskuteras med VOX SARAH och kompenseras i form av överenskommet arvode.

Comments are closed.